Geachte relatie,

Dit is de privacyverklaring van Moonen Import Export welke betrekking heeft op de gegevensverwerking door ons bedrijf. Moonen Import Export respecteert de privacy van alle relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer we met u zaken doen of deed, omdat u bij ons een bestelling heeft geplaatst, dan zijn uw gegevens bij Moonen Import Export geregistreerd. Deze gegevens worden opgeslagen in onze softwarepakketten en zullen worden gebruikt om onze artikelen en/of diensten aan u te kunnen leveren waarvoor u vooraf opdracht heeft gegeven.Het bewaren van uw gegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven.
Moonen Import Export waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen altijd transparant met u communiceren over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen en met wie we de informatie delen. Uiteraard zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.

 

Doelen

Uw gegevens worden opgeslagen ten einde het volgende te kunnen realiseren:

  • Het realiseren en mogelijk maken van communicatie tussen Moonen Import Export en haar relaties.
  • Het uitoefenen van de taken en opdrachten die voortkomen uit overeenkomsten tussen Moonen Import Export en haar relaties.
  • Het versturen van e-mails met de volgende inhoud: facturen, prijslijsten, offertes, nieuwsbrieven, uitnodigingen en eventuele updates over dienstverlening.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen. De volgende maatregelen zijn getroffen:

  • Wij gebruiken een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze computersystemen.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

Duur van opslaan

Bij alle gegevens die wij opslaan houden wij ons aan de termijn van de wettelijke bewaarplicht. Uw e-mailadres is los daarvan in ons nieuwsbrief adressenbestand opgeslagen, totdat u aangeeft uzelf te willen verwijderen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

Iedere klant en personeelslid heeft uiteraard het recht om haar gegevens in te kijken, te rectificeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door contact met ons op te nemen via info@moonenimportexport.nl Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemd verzoek.

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Betaaldiensverleners

Moonen Import Export maakt gebruik van externe bedrijven om online betalingen mogelijk te maken en in die context worden gegevens uitgewisseld met deze firma’s. U moet dan denken aan Mollie, Ideal, PayPal, Rabobank en KBC Bank.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Eventueel cookies-beheer kunt u zelf aanpassen onder de privacy instellingen van uw computer, laptop, telefoon, tablet of ander apparaat waarmee u ons online bezoekt.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen zodat wij samen tot een oplossing kunnen komen.

 

Vragen

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit document, neemt u dan contact met ons op.

 

Veranderingen

Moonen Import Export behoudt het recht om de privacyverklaring aan te passen.