Skip to content

De receptiebalie, waar moet je op letten?

Een receptiebalie volgens de normen

Wanneer het gaat over ergonomie, dan wordt de receptiebalie nog weleens vergeten in die discussie. Een goede balie op maat is echter zeer belangrijk. Dit heeft een aantal verschillende redenen. Zo is gebleken dat het niet alleen tot goede werkhoudingen leidt, maar ook zorgt voor meer efficiëntie in de werkprocessen. Vooral wanneer wordt gezorgd dat het reiken wordt geminimaliseerd werkt dit positief. Tel daar bijvoorbeeld ook het gebruik van een goede baliestoel van Moonen Import Export op en de kans op uitval wordt flink kleiner gemaakt. Verschillende zaken zijn vastgelegd in de Arbowet.

Verschillende kanten bekijken

Wat in ieder geval van belang is, is dat het begrip goede werkbalie vanuit meerdere oogpunten wordt bekeken. Het gaat niet alleen om baliemedewerkers, maar ook de klanten en de schoonmaakdiensten moeten er bijvoorbeeld goed bij kunnen. Er zijn dan ook verschillende zaken die op orde moeten zijn. Naast de afmetingen van het werkblad gaat het dan om bijvoorbeeld de hoogte van de balie, de beenruimte, de stoel die gebruikt wordt en de reikafstanden. Een goede balie kopen is dan vaak de beste optie. Dit geeft veel meer zekerheid dat aan alle tien de opgestelde aandachtspunten wordt voldaan.

De belangrijke aandachtspunten

Uiteindelijk voldoet de optimale balie aan tien belangrijke aandachtspunten. Het gaat om de hoogte van de balie, 76 centimeter is zeer geschikt, en de stoel; de beenruimte voor de medewerker, een diepte van minimaal 70 centimeter is aan te raden; de dikte van het werkblad, nooit dikker dan 5 centimeter; de reikafstanden moeten zo veel als mogelijk beperkt worden; De afstand tussen medewerker en bezoeker moet niet te groot, maar wel groot genoeg zijn, zo’n 110 centimeter; de afstand waarop de monitor is geplaatst; de juiste kijkhoek, niet groter dan 45 graden; goede verlichting zonder spiegeling; een goede reikhoogte; het juiste klimaat.

Volgens de regels

Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat de balie voldoet aan de regels van de Arbowet. Daarom is het ook aan te raden om naar het aanbod van Moonen Import Export te kijken. Daarin staat bijvoorbeeld dat de inrichting van arbeidsplaatsen zoveel als redelijkerwijs mogelijk aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers wordt aangepast. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat er zitgelegenheid bij baliewerk geboden moet worden. Waarbij de zitgelegenheid voldoet aan de ergonomische beginselen zoals die in de Arbowet zijn opgesteld. Zo moeten bijvoorbeeld de zittinghoogte en rugleuning van de stoel verstelbaar zijn wanneer ermee gewerkt wordt.

De juiste combinatie

Wat in ieder geval ook meeweegt is het feit dat de verschillende onderdelen goed op elkaar moeten aansluiten. Zo is het bijvoorbeeld zo dat wanneer er aan de balie ook beeldschermwerk komt kijken dat er dan ook armleuningen nodig zijn. Ook is het zo dat wanneer er meer werk dan alleen het ontvangen van klanten wordt gedaan aan de balie, er ook voldoende met hoogte en diepte wordt gewerkt. Dit zijn de afmetingen zoals die eerder besproken zijn en zoals deze bij Moonen Import Export te vinden zijn. Soms is ook de combinatie met een voetsteun van groot belang voor voldoende ergonomisch werken.

Het reiken blijft het uitgangspunt

Bij al deze regels blijft de mate waarin een werknemer moet reiken het belangrijkste uitgangspunt. De hulpmiddelen die nodig zijn moeten zo worden geplaatst dat er geen sprake is van overmatig reiken. Noodgedwongen verzitten of in een gebogen houding terechtkomen moet allemaal voorkomen worden. De horizontale reikwijdte is 45 centimeter, gerekend vanaf de schouder. Waarbij ook nagedacht moet worden over de hoogte waarop de hulpmiddelen worden geplaatst. Die mag niet meer dan tien centimeter van de werkhoogte afwijken. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de optimale houding aan een balie wordt verzorgd.

Tekst geschreven in opdracht van Joep Moonen.

Gerelateerde berichten