Skip to content

5 Tips om het kantoorleven nieuw leven in te blazen

Nu de corona periode weer voorbij is, lijkt bij veel bedrijven het werken weer terug te gaan naar het oude normaal. Het leven wordt weer gewoon en voor veel werknemers is het weer alsof er niets verandert is. Maar het werken tijdens de corona periode heeft voor veel bedrijven en medewerkers ook veel goeds gebracht. Daarom geven we je vandaag vijf tips om het nieuwe werken optimaal te benutten.

Uit onderzoek is gebleken dat veel medewerkers graag gedeeltelijk thuis willen blijven werken. Voor de medewerkers geldt dat zij maximaal twee dagen per week thuis zouden willen werken. Voor 10% van de ondervraagden is volledig thuiswerken zelf geen probleem. Hier staat tegenover dat voor 8% thuiswerken geen optie is. Hybride werken wordt gezien als dé oplossing om medewerkers aan te trekken én te behouden.

Afspraken maken

Hybride werken vraagt altijd aanpassingen van zowel werkgever als werknemer. Er moeten afspraken worden gemaakt en eventueel moeten er regels worden aangepast. Als werkgever wil je natuurlijk dat iedereen zijn draai vindt en dat alle medewerkers op een goede manier met elkaar blijven communiceren. Daarom geven we je vandaag deze vijf tips.

Tip 1: Thuiswerken combineren met werk op kantoor

Hoewel thuiswerken zo zijn voordelen heeft, willen de meeste medewerkers hun collega’s graag ook fysiek kunnen ontmoeten. Bovendien is het werk nu eenmaal makkelijker te organiseren als medewerkers fysiek bij elkaar komen. Een combinatie van thuiswerken met op kantoor werken blijft daarom noodzakelijk. De aard van het werk kan de locatie bepalen. Vergaderingen en overleggen kunnen goed plaatsvinden op kantoor, terwijl medewerkers die geconcentreerd moeten kunnen werken juist beter deze taken thuis uit kunnen voeren.

Tip 2: Laat meer zaken los

Veel werknemers en teams zijn prima in staat zelf hun werk te regelen en te bepalen. Natuurlijk zijn er duidelijke regels en afspraken nodig, maar als dit eenmaal geregeld is, kun je als werkgever juist meer los gaan laten. Als iedereen duidelijk weet wat zijn of haar plek is en wat er van hem of haar verwacht wordt, hoeft het hybride werken geen enkel obstakel te vormen voor de bedrijfsvoering. Het kan voor een werkgever of leidinggevende even wennen zijn om meer zaken los te gaan laten, maar als hierin eenmaal een weg is gevonden, zul je zien dat loslaten vaak prima mogelijk is.

Tip 3: Zorg voor een goede technologische ondersteuning

Hybride werken kan alleen slagen als er een optimale technologische ondersteuning is. De werkomstandigheden thuis en op kantoor moeten geprofessionaliseerd worden door een goede infrastructuur, de juiste apparatuur en de juiste inrichting. Alleen op deze manier kan een virtuele vergadering bijvoorbeeld volledig een fysieke vergadering overnemen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld goede camera’s nodig en geluidsapparatuur dat achtergrondgeluiden kan filteren.

Tip 4: Zorg voor een open bedrijfscultuur

Door een open werkcultuur te creëren, stimuleer je medewerkers om initiatief te nemen en hun ideeën te uiten. Zo krijg je als werkgever een beter beeld van de behoeften van je medewerkers en is er ruimte voor groei, ontwikkeling en nieuwe initiatieven. Informele overleggen zorgen namelijk voor een heel andere sfeer dan een statische vergadering aan tafel. En door regelmatig samen te komen ontstaan er vaak ook informele momenten onderling tussen werknemers. Dit kan allemaal bijdragen aan een meer open bedrijfscultuur, wat zowel het werkplezier als de mentale gezondheid van je medewerkers, en dus het bedrijfsresultaat, ten goede zal komen.

Tip 5: Houdt een vinger aan de pols

Zorg dat je bij hybride werken je medewerkers niet uit het oog verliest. Als je elkaar minder ziet, kan het lastiger zijn een beeld te hebben van hoe het met je medewerkers gaat. Hybride werken moet op maat worden toegepast voor elke werknemer, om zo tot een optimaal welbevinden van de medewerker te komen. Waar de één zich eenzaam en geïsoleerd voelt tijdens thuiswerken, vindt de ander het juist heerlijk om full focus aan het werk te kunnen zijn, zonder afgeleid te worden door anderen. Voor de één zal thuiswerken dus ook beter werken dan voor de ander.

Gerelateerde berichten