Skip to content

De Nederlandse norm NPR 1813 en NEN 1335 norm.

In de wereld van kantoorinrichting en ergonomisch design zijn twee Nederlandse normen van bijzondere betekenis: NPR 1813 en NEN 1335. Deze normen dienen als leidraad voor het creëren van een gezonde en comfortabele werkomgeving voor professionals, waarbij de focus ligt op zitmeubilair. Laten we dieper ingaan op wat deze normen inhouden, waar ze voor bedoeld zijn en hoe ze van elkaar verschillen.

Een diepgaande verkenning van NPR 1813 en NEN 1335

Moderne kantooromgevingen zijn complexe ecosystemen waarin mensen, technologie en meubilair naadloos moeten samenwerken om productiviteit te stimuleren en het welzijn van medewerkers te waarborgen. Ergonomie speelt hierin een cruciale rol. Ergonomisch ontwerp zorgt ervoor dat kantoormeubilair en -omgevingen zijn afgestemd op de natuurlijke fysiologie van de mens, waardoor de kans op lichamelijke klachten zoals rugpijn, nekpijn en RSI wordt verminderd.

Binnen de Nederlandse context zijn er twee belangrijke normen die een leidraad bieden voor ergonomische kantoorinrichting: NPR 1813 en NEN 1335. Deze normen dienen als waardevolle hulpmiddelen voor ontwerpers, facility managers en bedrijfseigenaren die streven naar een optimaal ingerichte werkplek waarin comfort en gezondheid centraal staan. In dit uitgebreide overzicht zullen we dieper ingaan op de doelen, de inhoud en de verschillen tussen NPR 1813 en NEN 1335, en de redenen waarom deze normen van vitaal belang zijn voor iedereen die betrokken is bij kantoorinrichting.

NPR 1813 – Voor een efficiënte en gezonde werkomgeving

NPR 1813 In Context

De Nederlandse Praktijkrichtlijn 1813, kortweg NPR 1813, is een norm die zich richt op de inrichting van kantoorruimtes en heeft tot doel een efficiënte en gezonde werkomgeving te creëren. NPR 1813 is bedoeld als een praktische handleiding voor het ontwerpen en inrichten van kantoorruimtes die voldoen aan ergonomische en functionele eisen.

De scope van NPR 1813

Wat NPR 1813 onderscheidt van andere normen, is de brede reikwijdte ervan. Terwijl sommige normen zich beperken tot specifieke productcategorieën, zoals bureaustoelen of ergonomische accessoires, biedt NPR 1813 richtlijnen voor de gehele kantoorinrichting. Dit omvat niet alleen zitmeubilair zoals bureaus en stoelen, maar ook de algehele indeling van de werkruimte, de plaatsing van werkstations, en zelfs de positionering van verlichting en beeldschermen.

NPR 1813 in Detail

NPR 1813 biedt gedetailleerde aanbevelingen voor verschillende aspecten van kantoorinrichting, waaronder:

 1. Afmetingen en configuraties: De norm specificeert optimale afmetingen voor bureaus, werkbladen en opbergruimte, evenals aanbevolen configuraties voor werkstations, vergaderzalen en gemeenschappelijke ruimtes.
 2. Ergonomie: Ergonomische aspecten komen uitgebreid aan bod, met inbegrip van de juiste hoogte van bureaus en stoelen, ergonomische accessoires zoals monitorstandaards en toetsenbordhouders, en aanbevelingen voor het verminderen van statische houdingen door afwisseling van zittend en staand werken.
 3. Gebruik van ruimte: NPR 1813 behandelt de efficiënte benutting van kantoorruimte, inclusief de locatie van opslagfaciliteiten, de routing van kabels en bekabeling, en suggesties voor het optimaliseren van ruimtegebruik.
 4. Luchtkwaliteit en verlichting: De norm stelt eisen aan de luchtkwaliteit in kantoorruimtes en biedt aanbevelingen voor de positionering van ramen, kunstmatige verlichting en het gebruik van daglicht.
 5. Veiligheid: NPR 1813 heeft ook betrekking op veiligheidsaspecten, zoals brandveiligheid en nooduitgangen, om ervoor te zorgen dat kantoorruimtes voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften.

De belangrijkheid van NPR 1813

NPR 1813 is van essentieel belang voor kantooromgevingen omdat het de sleutelprincipes van ergonomie en functionaliteit integreert in het ontwerp en de inrichting van de werkruimte. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van het comfort, de productiviteit en het algehele welzijn van medewerkers.

NEN 1335 – De rigoureuze norm voor bureaustoelen

NEN 1335 in context

Terwijl NPR 1813 een brede benadering van kantoorinrichting biedt, concentreert de Nederlandse Norm 1335, ofwel NEN 1335, zich specifiek op bureaustoelen. NEN 1335 is ontworpen om rigoureuze eisen te stellen aan de ergonomische eigenschappen van bureaustoelen, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van comfort en het minimaliseren van risico’s op gezondheidsklachten die kunnen ontstaan door langdurig zitten.

De scope van NEN 1335

NEN 1335 definieert strikte specificaties voor bureaustoelen, waaronder:

 1. Afmetingen en aanpassingsmogelijkheden: De norm legt vast wat betreft de hoogte, breedte en diepte van stoelzittingen, rugleuningen en armsteunen. Daarnaast stelt de norm eisen aan de verstelbaarheid van deze componenten, zodat bureaustoelen kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van gebruikers.
 2. Materiaal en Duurzaamheid: NEN 1335 stelt ook eisen aan het materiaal en de duurzaamheid van bureaustoelen. Dit omvat specificaties met betrekking tot de kwaliteit van materialen die worden gebruikt bij de vervaardiging van stoelen, de sterkte van constructieonderdelen en de duurzaamheid van de afwerking. Door deze eisen te definiëren, zorgt de norm ervoor dat bureaustoelen bestand zijn tegen slijtage en langdurig gebruik.
 3. Brandveiligheid: Naast de ergonomische en duurzaamheidsaspecten bevat NEN 1335 ook voorschriften met betrekking tot brandveiligheid. Deze voorschriften zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat bureaustoelen voldoen aan de vereiste normen voor brandvertraging. Dit is van cruciaal belang om de veiligheid van werknemers en de bescherming van eigendommen in kantooromgevingen te waarborgen.

Verschillen tussen NPR 1813 en NEN 1335

Nu we een diepgaand begrip hebben van zowel NPR 1813 als NEN 1335, laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste verschillen tussen deze normen:

 1. Scope: Het meest opvallende verschil is de scope van de normen. NPR 1813 is breed van opzet en biedt richtlijnen voor de inrichting van complete kantoorruimtes, inclusief bureaus, stoelen, verlichting, en meer. NEN 1335 is daarentegen specifiek gericht op bureaustoelen.
 2. Technische Specificaties: NEN 1335 bevat gedetailleerde technische specificaties voor bureaustoelen, zoals afmetingen, verstelbaarheid en materiaaleisen. NPR 1813 is minder gedetailleerd op dit gebied en biedt meer algemene richtlijnen.
 3. Toepassingsgebied: NPR 1813 kan van toepassing zijn op verschillende soorten kantoorruimtes, van open kantoren tot individuele werkstations en vergaderzalen. NEN 1335 is specifiek gericht op bureaustoelen in elk type kantooromgeving.

Waarom zijn deze normen belangrijk?

Deze normen zijn van cruciaal belang om verschillende redenen:

 1. Gezondheid en Welzijn: Door te voldoen aan de eisen van NPR 1813 en NEN 1335 kunnen bedrijven de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers bevorderen. Goed ontworpen werkruimtes en ergonomische bureaustoelen verminderen het risico op gezondheidsklachten en lichamelijke belasting.
 2. Productiviteit: Een comfortabele en ergonomische werkplek kan de productiviteit verhogen door werknemers in staat te stellen langer en effectiever te werken zonder vermoeidheid of ongemak.
 3. Juridische Compliance: Het volgen van deze normen kan helpen om juridische aansprakelijkheid te voorkomen in het geval van letsel op de werkplek, omdat ze dienen als bewijs van zorgvuldigheid bij het ontwerp en de inrichting van kantoorruimtes.

Zijn de normen verplicht?

Hoewel deze normen niet wettelijk verplicht zijn in Nederland, worden ze erkend als belangrijke industrienormen. Het volgen van deze normen wordt sterk aanbevolen, vooral voor bedrijven die waarde hechten aan het welzijn van hun medewerkers en de efficiënte inrichting van hun kantoorruimtes. Bovendien kunnen naleving van deze normen helpen bij het voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkplek.

In conclusie vormen NPR 1813 en NEN 1335 essentiële richtlijnen voor het creëren van een gezonde, comfortabele en productieve werkomgeving in Nederland, waarbij de nadruk ligt op ergonomie en welzijn. Of u nu een werkgever bent die een ergonomische werkplek wil bieden of een ontwerper die kantoorruimtes inricht, het begrijpen en toepassen van deze normen kan een verschil maken in de kwaliteit van de werkplekken en het welzijn van de mensen die er gebruik van maken.

Gerelateerde berichten